W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Aleja Wyzwolenia 20, 22, 22a, 24

58-300 Wałbrzych


tel:  (+48) 74 846 07 00, 846 06 06
fax: (+48) 74 842 45 17

e-mail: sekretariat@powiatwalbrzyski.pl
www: www.powiatwalbrzyski.pl


NIP: 886-241-36-78
REGON: 890718001
Kod TERYT: 0221


Elektroniczna skrzynka podawcza E-PUAP
Adres skrytki: /SPWalbrzych/skrytka

WOS.272.9.77.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Świadczenie kompleksowej usługi porządkowej obiektów siedziby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20, 22, 24 w Wałbrzychu
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy WOS.272.9.77.2023
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu – Punkt Kancelaryjny – pok. nr 21
rozstrzygnięcie

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w ustalonym terminie do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty cenowe:

1. Usługi Sprzątające Sylwia Urbaniak, ul. Wiechowicza 1 /4, 62-510 Konin.
Cena brutto oferty: 182.400,00 zł

2. KORBUD Albert Budziński, ul. Rudzicka 10, 62-510 Konin.
Cena brutto oferty: 213.599,88 zł

3. JAK-BUD Jakub Budziński, Wola Podłężna, ul. Rudzicka 40I, 62-510 Konin.
Cena brutto oferty: 349.812,00 zł

4. ABC-Service Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław.
Cena brutto oferty: 321.295,68 zł

5. Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREXS” Sp. z o.o., ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica.
Cena brutto oferty: 417.698,76 zł

6. Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o., ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław.
Cena brutto oferty: 147.157,20 zł

7. Clar System S.A., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań.
Cena brutto oferty: 240.278,04 zł

8. UNICO Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 261/16, 59-220 Legnica.
Cena brutto oferty: 142.065,00 zł

9. Konsorcjum:

Lider: Silesia Ekotrade Sp. z o.o., ul. Pawła Śmiłowskiego 2, 41-100 Siemianowice Śląskie.
Partner: Agopol-Ekotrade Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 31, 76-200 Słupsk.
Cena brutto oferty: 251.649,48 zł
 
Po przeprowadzonej analizie złożonych ofert Zamawiający:

 

Odrzucił ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Silezjan System Security Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o., ul. Centralna 24
52-114 Wrocław
na podstawie postanowień pkt 4 ppkt 6 zapytania ofertowego – oferta niekompletna.

 

Do oferty nie załączono n/w dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 

Wybrał do realizacji ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
UNICO Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 261/16, 59-220  Legnica.
Cena brutto oferty: 142.065,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert (cena 100%). Łączna cena brutto oferty mieści się w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia wynoszącej 147.585,24 zł.


Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnych zapytaniach ofertowych.

Załączniki

Projekt umowy docx, 43 kB

Powiadom znajomego